Evolution by tě rádo pozvalo na osmý ročník cheerleadingové akce – Evolution Cheer Battle! Otevřená mezinárodní soutěž v centru Evropy! Začněte svou cestu na IASF Cheerleading & Dance Worlds 2025 právě u nás! Zarezervuj si termín a staň se součástí dalšího ročníku legendární akce a druhé cheer nominační akce na IASF WORLDS v historii ČR!

Těšit se můžete na týmové cheer i dance kategorie včetně atraktivních malých divizí! Letos opět ve dvou dnech.

Tak na co čekáte? Neváhejte se přihlásit a přijeďte ukázat, co ve vás je!

Sledujte Facebookovou stránku @EvolutionCheerEU aby vám neunikly žádné informace a novinky!

Čeká na vás tradiční Mama Bar, tombola, skvělá rodinná atmosféra nebo pokoření rekordu v kategoriích Acro a Cheer Battle!

Přihlášky očekávejte koncem roku 2024.

Kompletní seznam divizí, do kterých se můžete přihlásit bude online koncem roku 2024.

Kdy se bude akce konat?

25. a 26. 1. 2025

„What does Evolution mean to us? Making cheerleading better in Czech Republic!“

Co dalšího přinášíme?

IASF WORLDS BIDS
 • 1x PARTIAL PAID BID, 2x AT LARGE BIDS na IASF Cheerleading Worlds 2025 v Orlandu
 • 3x AT LARGE BID na IASF Dance Worlds 2025 v Orlandu
 • Všechny IASF nominační divize musí následovat IASF věková pravidla!
 • V jakých divizích budete moci soutěžit se dozvíte už brzy.

  Kategorie BATTLE AKRO

  • povzbudit všechny akrobaty a jít ostatním příkladem
  • pobavit se vzájemným battlem a ukázat co v nás je
  • udělat rekord v počtu skočených salt, který bude moct za rok někdo překonat a posouvat naše mety a možnosti dál
  • zaakrobatit si s partou a úsměvem s velkou podporou publika

  Kategorie BATTLE CHEER

  • zažít společně stav, kdy se kousneme a dokážeme, že v jednotě je síla 
  • možnost výhry ne jen pro nejlepší, ale hlavně pro ty s největším srdcem a vytrvalostí
  • společný boj několika desítek groupů současně v jednoduché aktivitě

  Evolution invites you to eight year of cheerleading event – Evolution Cheer Battle!

  International open cheerleading competition in the center of Europe, in Prague! Start your road to IASF Cheerleading & Dance WORLDS 2025 with us! Save the date and be a part of this years legendary event and second qualification event in Prague to IASF WORLDS in the history of Czech!

  You can look forward to team cheer and performace cheer divisions including atractive little divisions! This year it will be a two day event for the first time as well!
  So what are you waiting for? Do not hesitate and register now!

  Follow us on Facebook @EvolutionCheerEU so you do not miss any important information!

  You can look forward to Mama Bar, raffle, amazing family atmosphere and new new records in Acro and Cheer Battle divisions!

  REGISTRATION

  Registration forms will follow by the end of 2024.

  What else do we bring?

  IASF WORLDS BIDS
  • 1x PARTIAL PAID BID, 2x AT LARGE BIDS for IASF Cheerleading Worlds 2025 in Orlando
  • 3x AT LARGE BIDS for IASF Dance Worlds 2025 in Orlando
  • All the divisions must follow IASF AGE GRIDS!
  • Which divisions will be opened will be released soon.

  BATTLE AKRO divisions

  • encourage all acrobats and set an example for others
  • have fun with each other’s battles and show what we are made of
  • to make a new record in the number of back tucks, which someone will be able to break in a year again and push our goals and possibilities event further
  • tumble with the crew and smile with great support from the audience

  BATTLE CHEER divisions

  • to experience together a state when we prove that there is strength in unity
  • the possibility of winning not only for the best, but especially for those with the most heart and perseverance
  • joint fight of several dozen groups simultaneously in a simple activity