IASF BIDS DECLARATION 2025

Nominace probíhají ve dvoukolovém systému podle následující deklarace:

Nominations take place in a two-round system according to the following declaration: